02srpen Pravidla, podmínky a ustanovení

Soutěžní disciplíny

 

TRIAL

Projíždí se určená trasa překážek, trať se nejede na čas, ale na body za projetí překážky se počítají dva body, za projetí s pomocí (vytažením pomocí jiného traktoru) se počítá jeden bod. Pokud se překážkou neprojede (je možno ji objet), tak nula bodů. Závodník nemusí projet všechny překážky. Závodník může mít sebou jednu osobu jako doprovod, která mu bude nápomocná při zdolávání tratě (navigace kudy nejlépe jet, přidržení traktoru, apod.) Pokud závodník nebude do dvou minut schopen projet (vyjet z překážky), tak pořadatel může požádat o vytažení.

 

SPRINT NA 25m

Sprint dvou traktůrku na vzdálenost cca 25m. Startovat se bude z menší díry, která bude zaplněna vodou. Jede se na čas.

 

BAHNO (vodní příkop)

Závodník musí libovolným způsobem zdolat v co nejkratším čase vytýčenou trať s vodním příkopem. Trať se jede na čas.

 

Technická ustanovení

Větřkovská traktoriáda je závod fréz, traktorů, traktůrku a různých přibližovadel domácí výroby, dále strojů. Stroje budou před závodem rozděleny do kategorií následovně:

 

-     „dvoukolky“ (poháněná jedna náprava)

-     „čtyřkolky“ (poháněné dvě nápravy)

-     „speciály“ (bugy, odpružená zadní, přední náprava, apod.)

 

Do kategorií se bude třídit dle následujících pravidel:

-     dle poháněných náprav

-     zadní náprava musí být pevná, pokud bude odpružená, spadne stroj do kategorie speciálu

-     závodní stroj musí obsahovat jednu nebo více převodovek (za převodovku nejsou považovány diferenciály), pokud bude mít stroj jen jednu převodovku, tak musí mít ještě dodatečný převod (např. řetězový, ozubenými koly nebo klínovými řemeny). Jinými slovy, není dovolen přenos síly z jedné převodovky přímo do diferenciálu hnané nápravy. Pokud se takový stroj objeví, bude zařazen do kategorie speciály.

 

Vyhodnocení

   Čas získaný za první disciplínu, taktéž čas za druhou disciplínu se přepočítá na body. Třetí disciplína se jede na body, získané body se sečtou, ten kdo bude mít nejvíce bodů je vítěz dané kategorie. Pokud dojde ke shodnosti bodů, tak o umístění bude rozhodovat čas z vodního příkopu.

Hodnotí se zvlášť „dvoukolky“, „čtyřkolky“ a „speciály“.

Putovní pohár se předá tomu, kdo nasbírá nejvíce bodů z kategorií „dvoukolek“ a „čtyřkolek“.

 

Pravidla a řád pro soutěžící

Účastník Traktoriády je povinen dodržovat pokyny organizátora a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s tímto řádem. Nedodržení níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z pozemku Traktoriády. Účastník se soutěže zúčastňuje dobrovolně, je zdravotně způsobilý a je držitelem oprávnění k manipulaci se soutěžním strojem. Každý účastník zodpovídá sám za stav svého stroje a svůj zdravotní stav. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, škody na strojích a zařízení účastníků.

Během závodu musí mít řidič stroje nasazenou bezpečnostní přilbu. Není dovolena spolujízda dalších osob na závodním stroji během závodů. Do závodů mohou být zaregistrování maximálně dva řidiči na jeden stroj. Závodní stroje mohou být vybaveny řetězy.

 

Já účastník (soutěžící)

-      Jsem osobou starší 18 let a vlastním příslušné oprávnění k řízení svého stroje

-      Vím, že jako řidič, nesmím požívat alkoholické nápoje, psychotropní látky před ani během soutěže.

-      Vím, že nesmím vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor a za všech okolností musím jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby.

-      Vím, že během vlastního závodu musím mít nasazenou bezpečnostní přilbu

-      Jsem povinen při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně, zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu a v každém případě věnovat zvýšenou pozornost divákům - dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků, tak i ostatních startujících a pořadatelů.

-      Musím dbát bezpečnostních, ekologických a požárních pravidel.

-      Jsem povinen upozornit organizátora na případné závady a nedostatky.

-      Mám povinnost se vyvarovat chování, které by vedlo ke zranění sebe, zranění ostatních účastníků, diváků, příp. způsobení škody na stroji vlastním či jiného účastníka

-      Jsem povinen přizpůsobit jízdu technickému stavu soutěžního stroje a terénním podmínkám soutěžní disciplíny tak, abych v žádném případě neopustil vytýčenou trať a aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob.

-      Nesmím způsobit škodu na zařízení a ostatním vybavení organizátorů soutěže ani jiných účastníků.

-      Odpovídám za svůj stroj, jakož i za jeho technický stav. Případné škody si účastníci navzájem vyrovnají nebo je vyřeší jiným způsobem, a to nezávisle na pořadateli.

-      Jsem povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktoriády.

 

Pohyb diváků

  • diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
  • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati.
  • v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů.
  • v celém areálu traktoriády je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
  • řídit se pokyny pořadatelů

 
Předchozí12345Další

Online traktorkáři

Právě přítomno: 6 hostů a žádný člen

Z fotogalerie

Anketa

Tak co, těšíte se po dvouleté pauze - dorazíte?

no kurňa, že jo - 82.8%
Možná jo - 10.3%
Nedorazím - 3.4%
Nechám tomu volný průběh - 3.4%

Celkový počet hlasů: 29
Hlasování je ukončené o: 27 srp 2022 - 00:00

Kontaktujte nás