ThuAMUTCE_April+0000RAprAMUTC_0C5ThuAMUTCE_April+0000RAprAMUTC_0C6 Traktoriáda 2013
traktoriada_2013_oranzova_nahled_mala.png

Tazi-team Větřkovice  i  letos, a to 24. srpna 2013   připravuje pro příznivce  podomácku vyrobených fréz a  dobré zábavy už VI. ročník Větřkovské traktoriády.  Jak už bývá poslední ročníky zvykem, pořadatelé si připravují  pro jezdce i jejich techniku nové disciplíny, jejichž  zdolání není vždy jednoduché. Rovněž i pro diváky se snaží připravit nějaké zpestření. V loňském roce se představila trucktialová  tatra z Librosu Ostrava , která zdoláním jedné z překážek ukázala, co dokáže a řada dětí i dospělých si vyzkoušela projížďku v takovém voze. V letošním roce pořadatelé připravili ukázku vojenské kolové techniky z vojenského útvaru Hranice na Moravě. Je přislíbena i účast policejního passatu z dálničního úseku Ostrava, kdy si budou moci diváci prohlédnou jeho vybavení a jako každoročně se představí firmy se svou ukázkou strojů a techniky. Rovněž pro děti bude připraven zábavný program.

Register to read more...

 
MonAMUTCE_March+0000RMarAMUTC_0C5MonAMUTCE_March+0000RMarAMUTC_0C6 Traktoriáda 2012
plakat2012_nahled

Dne 25.8.2012 Vás srdečně zveme k V.ročníku přátelského setkání po domácku vyrobených traktorků a fréz. V příjemné atmosféře s chutí nápojů a kulinářských specialit všeho druhu se můžete se svými stroji aktivně i pasivně zůčastnit soutěžních disciplín. Na závěr celého programu proběhne soutěž "BĚH VODNÍM PŘÍKOPEM"

Register to read more...

 
FriPMUTCE_March+0000RMarPMUTC_0C5FriPMUTCE_March+0000RMarPMUTC_0C6 IV. Větřkovský traktor-trial

V sobotu 27. 9. 2011 proběhl již IV. ročník Větřkovské traktoriády. Do soutěžení s podomácku vyrobenými traktory se letos přihlásilo 13 soutěžících v kategorii strojů s dvěma poháněnými nápravami (čtyřkolky), 21 soutěžících v kategorii strojů s jednou poháněnou nápravou (dvoukolky) a 5 soutěžících v juniorské kategorii. Celkem tedy zápolilo s nástrahami tratí 39 soutěžících, kteří dorazili z různých koutů našeho kraje. V kategorii "čtyřkolek" si s náročnou, ale dobře připravenou nejlépe poradil pan Miroslav Štajer z Dětmarovic. Kategorii

Register to read more...

 
FriPMUTCE_November+0000RNovPMUTC_0C5FriPMUTCE_November+0000RNovPMUTC_0C6 VIII. ročník „Větřkovské traktoriády“

TAZI-TEAM VĚTŘKOVICE

V sobotu 22. srpna 2015 proběhl v naší obci VIII. ročník „Větřkovské traktoriády“. Závodů se zúčastnilo 24 podomácku vyrobených traktorů a fréz s pohonem jedné nápravy a 13 fréz s pohonem dvou náprav. Sjeli se závodníci až z Dětmarovic, Kozlovic či Českého Těšína. Na prvních místech se umístil ve dvoukolkách pan Roman Lindovský ze Skřípova a ve čtyřkolkách pan Miroslav Štajer z Dětmarovic, který si zároveň odvezl i putovní pohár.

   Největším tahákem dne byla ukázka tanku T72M4CZ ze 73. tankového praporu AČR v Přáslavicích. V průběhu odpoledne se mohli návštěvníci seznámit také s prací a pomůckami vojenských záchranářů ze 7. mechanizovaného praporu AČR v Hranicích na Moravě.

   Každým rokem se našich závodů účastní i zástupce firmy STAVTECH Ostrava s ukázkou malé techniky na výkopové práce, kde si hlavně děti mohou vyzkoušet obsluhu takového stroje. Do dění traktoriády se zapojili i samotní diváci a v počtu 100 dospělých osob se jim podařilo přetáhnout traktor Zetor 140 HD ze společnosti AGROSERVIS Opava.

  Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, díky kterým je tato akce na stále vyšší úrovni, a velké poděkování patří také všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a hladkém průběhu této akce. Bez jejich pomoci by se Větřkovská traktoriáda s takovou účastí diváků nemohla zdárně uspořádat.

za Tazi Team Větřkovice Jaroslava Klapetková

 
WedPMUTCE_August+0000RAugPMUTC_0C5WedPMUTCE_August+0000RAugPMUTC_0C6 Pravidla, podmínky a ustanovení

Soutěžní disciplíny

 

TRIAL

Projíždí se určená trasa překážek, trať se nejede na čas, ale na body za projetí překážky se počítají dva body, za projetí s pomocí (vytažením pomocí jiného traktoru) se počítá jeden bod. Pokud se překážkou neprojede (je možno ji objet), tak nula bodů. Závodník nemusí projet všechny překážky. Závodník může mít sebou jednu osobu jako doprovod, která mu bude nápomocná při zdolávání tratě (navigace kudy nejlépe jet, přidržení traktoru, apod.) Pokud závodník nebude do dvou minut schopen projet (vyjet z překážky), tak pořadatel může požádat o vytažení.

 

ŠNEČÍ JÍZDA

Závodník musí projet určenou trasu v co nejpomaleji, tedy s nejdelším čase.

 

BAHNO (vodní příkop)

Závodník musí libovolným způsobem zdolat v co nejkratším čase vytýčenou trať s vodním příkopem. Trať se jede na čas.

 

Technická ustanovení

Větřkovská traktoriáda je závod fréz, traktorů, traktůrku a různých přibližovadel domácí výroby, dále strojů. Stroje budou před závodem rozděleny do kategorií následovně:

 

-     „dvoukolky“ (poháněná jedna náprava)

-     „čtyřkolky“ (poháněné dvě nápravy)

-     „speciály“ (bugy, odpružená zadní, přední náprava, apod.)

 

Do kategorií se bude třídit dle následujících pravidel:

-     dle poháněných náprav

-     zadní náprava musí být pevná, pokud bude odpružená, spadne stroj do kategorie speciálu

-     závodní stroj musí obsahovat jednu nebo více převodovek (za převodovku nejsou považovány diferenciály), pokud bude mít stroj jen jednu převodovku, tak musí mít ještě dodatečný převod (např. řetězový, ozubenými koly nebo klínovými řemeny). Jinými slovy, není dovolen přenos síly z jedné převodovky přímo do diferenciálu hnané nápravy. Pokud se takový stroj objeví, bude zařazen do kategorie speciály.

 

Vyhodnocení

   Čas získaný za první disciplínu, taktéž čas za druhou disciplínu se přepočítá na body. Třetí disciplína se jede na body, získané body se sečtou, ten kdo bude mít nejvíce bodů je vítěz dané kategorie. Pokud dojde ke shodnosti bodů, tak o umístění bude rozhodovat čas z vodního příkopu.

Hodnotí se zvlášť „dvoukolky“, „čtyřkolky“ a „speciály“.

Putovní pohár se předá tomu, kdo nasbírá nejvíce bodů z kategorií „dvoukolek“ a „čtyřkolek“.

 

Pravidla a řád pro soutěžící

Účastník Traktoriády je povinen dodržovat pokyny organizátora a zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s tímto řádem. Nedodržení níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z pozemku Traktoriády. Účastník se soutěže zúčastňuje dobrovolně, je zdravotně způsobilý a je držitelem oprávnění k manipulaci se soutěžním strojem. Každý účastník zodpovídá sám za stav svého stroje a svůj zdravotní stav. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, škody na strojích a zařízení účastníků.

Během závodu musí mít řidič stroje nasazenou bezpečnostní přilbu. Není dovolena spolujízda dalších osob na závodním stroji během závodů. Do závodů mohou být zaregistrování maximálně dva řidiči na jeden stroj. Závodní stroje mohou být vybaveny řetězy.

 

Já účastník (soutěžící)

-      Jsem osobou starší 18 let a vlastním příslušné oprávnění k řízení svého stroje

-      Vím, že jako řidič, nesmím požívat alkoholické nápoje, psychotropní látky před ani během soutěže.

-      Vím, že nesmím vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor a za všech okolností musím jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví nebo na majetku svém nebo třetí osoby.

-      Vím, že během vlastního závodu musím mít nasazenou bezpečnostní přilbu

-      Jsem povinen při přesunech strojů na start a zpět do depa jet zvlášť obezřetně, zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu a v každém případě věnovat zvýšenou pozornost divákům - dětem, vzhledem k jejich nepředvídatelnému chování, a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo ochráněno zdraví a majetek jak diváků, tak i ostatních startujících a pořadatelů.

-      Musím dbát bezpečnostních, ekologických a požárních pravidel.

-      Jsem povinen upozornit organizátora na případné závady a nedostatky.

-      Mám povinnost se vyvarovat chování, které by vedlo ke zranění sebe, zranění ostatních účastníků, diváků, příp. způsobení škody na stroji vlastním či jiného účastníka

-      Jsem povinen přizpůsobit jízdu technickému stavu soutěžního stroje a terénním podmínkám soutěžní disciplíny tak, abych v žádném případě neopustil vytýčenou trať a aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku svém nebo třetích osob.

-      Nesmím způsobit škodu na zařízení a ostatním vybavení organizátorů soutěže ani jiných účastníků.

-      Odpovídám za svůj stroj, jakož i za jeho technický stav. Případné škody si účastníci navzájem vyrovnají nebo je vyřeší jiným způsobem, a to nezávisle na pořadateli.

-      Jsem povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktoriády.

 

Pohyb diváků

  • diváci se mohou pohybovat pouze v prostoru pro diváky,
  • divákům je zakázáno vstupovat do vyznačené závodní trati.
  • v prostoru depa závodních strojů je každý povinen být zvlášť obezřetný vzhledem k příjezdům a odjezdům závodních strojů.
  • v celém areálu traktoriády je každý povinen se chovat a pohybovat se zvýšenou opatrností především s ohledem na bezpečnost svou a v případě rodičů na bezpečnost jejich dětí, a uposlechnout pokyny pořadatelů nebo osob nad závodem dozorujících,
  • řídit se pokyny pořadatelů
 
Prev1234Next

Online traktorkáři

We have 23 guests and no members online

Z fotogalerie

Anketa

Tak co, těšíte se po dvouleté pauze - dorazíte?

no kurňa, že jo - 82.8%
Možná jo - 10.3%
Nedorazím - 3.4%
Nechám tomu volný průběh - 3.4%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: 27 Aug 2022 - 00:00

Kontaktujte nás